Blockchain poised to 'revolutionize' retail, Deloitte says