site logo

Nintendo apologizes for Pokemon Go Plus retail shortage

IGN